Aanmelden AI Congres
Het AI Congres is bedoeld voor mensen die zich professioneel bezighouden met AI en hiervoor verantwoordelijk zijn binnen een gebruikersorganisatie. Toegang voor deze doelgroep is gratis.

Leveranciers van producten of diensten op het gebied van AI behoren niet tot de primaire doelgroep.

€ 0,00

Totaal: € 0,00

Maatregelen m.b.t. COVID-19:

Dit congres organiseren wij op basis van de richtlijnen van het RIVM, betreffende de veiligheid en het aantal deelnemers dat wij mogen ontvangen. Omdat wij niet weten welke richtlijnen van kracht zullen zijn op 22 september a.s. kan het zijn dat wij tegen die tijd een deel van de deelnemers helaas niet mogen verwelkomen.

Uiteraard houden wij alle geregistreerde deelnemers op de hoogte van de ontwikkelingen.

Annuleringsvoorwaarden: 

Inschrijvingen zijn alleen schriftelijk te annuleren door een mail te sturen naar:  klantenservice@agconnect.nl. Meldt u zich binnen twee weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt een administratief bedrag in rekening te brengen van 50 euro ex btw. Uw plaats mag door een vervanger worden ingenomen, mits tijdig aan ons doorgegeven.

Acceptatie onder voorbehoud:

Jouw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Portretrecht:

Tijdens dit congres kan het zijn dat er foto’s gemaakt worden of gefilmd wordt. Wij willen je wijzen op jouw portretrecht. Indien je niet in beeld wilt komen, dan kan je je melden bij de registratiebalie op de dag van het congres.

uitnodiging
 uitnodiging