Uitnodiging

Medical Delta Café - 8 oktober
Veiligheidsvoorschriften voor medische- en gezondheidsinnovaties maken dat het soms het jaren duurt voordat een innovatieve oplossing de zorgmarkt betreedt.

De coronagolf in het voorjaar liet zien dat die tijd er soms niet is. e-Health toepassingen werden versneld toegepast en door een dreigend en soms ook daadwerkelijk tekort aan onder andere beademingsapparatuur, mondkapjes, saturatiemeters en gezichtsmaskers werden in allerijl nieuwe initiatieven versneld ingezet.

Hoe kunnen in tijden van acute nood veiligheidsprocedures worden versneld? Moet het mogelijk zijn om al in de experimentele fase zorgtechnologische innovaties op de markt te brengen wanneer er ernstige tekorten dreigen? Hoe kunnen snelheid en zorgvuldigheid hand in hand gaan bij de ontwikkeling en implementatie van dergelijke innovaties?

In het Medical Delta Café ‘Technological healthcare innovations – safety first?’ staan deze dilemma’s en vraagstukken centraal. Onder andere prof. dr. Jan Klein, hoogleraar Patiënt Safety Engineering bij TU Delft en voormalig anesthesist deelt zijn visie over dit onderwerp. Na enkele korte keynotes gaan hij en andere sprekers aan de hand van dilemma’s met elkaar in discussie, waarbij ook u als deelnemer wordt uitgenodigd mee te discussiëren.

Meld u nu aan voor het Medical Delta Café op donderdag 8 oktober aanstaande.

Locatie: online.
Tijd: 15.30 - 17.30.
Voorafgaande aan het event ontvangt u de deelname link (Zoom).

Invitation

Safety guidelines for medical and health innovations mean that it sometimes takes years for an innovative solution to enter the healthcare market.  

The corona outbreak in the spring showed that sometimes there isn’t always time. E-Health applications were applied at an accelerated tempo and due to an imminent and sometimes actual shortage of items like respiratory equipment, mouth masks, pulse oximeters and face masks, new initiatives were deployed at great haste.

How can safety procedures be accelerated in times of acute emergency? Should it be possible to bring healthcare technology innovations to the market as early as the experimental phase when serious shortages are imminent? How can speed and care go hand in hand in the development and implementation of such innovations?

In the Medical Delta Café 'Technological healthcare innovations - safety first?' these dilemmas and issues are key topics. One of the experts who will share his vision on this subject is Prof. Jan Klein, professor of Patient Safety Engineering at TU Delft and former anaesthetist. After a few short keynotes, he and other speakers will discuss these dilemmas. You, as a participant, are also invited to join the discussion.

Register now for the Medical Delta Café of Thursday 8 October. 

Location: online.
Time: 3.30 pm - 5.30 pm.
You will receive the (Zoom) participation link prior to the event.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren