14 september 2020

19:30 - 21:30

1. Schijn en werkelijkheid (14 sept)

19:30 - 21:30

COLLEGEREEKS

Laboratorium voor de ondergang van de wereld
 

MA 14, 21 EN 28 SEPT, 5 EN 12 OKT – 19.30 TOT 21.30 UUR

Online webinars

Dr. Rene Gabriëls
docent filosofie, UM

Karl Kraus (1874 –1936) beschouwde de Habsburgse dubbelmonarchie, bestaande uit Oostenrijk en Hongarije, als een labora- torium voor de ondergang van de wereld (Versuchsstation für Weltuntergang). Tal van zelfdestructieve krachten zouden een reden kunnen zijn om te denken dat de huidige wereld eerder zo’n laboratorium is dan die in het begin van de vorige eeuw. In een laboratorium wordt geëxperimenteerd. Deze collegereeks bestaat uit gedachten- experimenten over het einde van de wereld als gevolg van een vooral door het kapita- lisme veroorzaakte ecologische crisis. Zal de mensheid er in 2200 nog zijn? Is het erg als deze diersoort uitsterft? Bedreigt de ecologische crisis naast de biodiversiteit ook de culturele diversiteit? Is er een samenhang tussen de crisis van het kapitalisme, de ecologische crisis en de crisis van de democratie? Veronderstellen deze vragen niet een te pessimistische visie? Is er nog hoop voor een betere wereld? In deze collegereeks wordt een poging ge- daan om deze vragen aan de hand van filosofen en wetenschappers te beant- woorden. Het vertrekpunt is: “It's not dark yet” (Bob Dylan).

De afzonderlijke colleges
1. Schijn en werkelijkheid (14 sept)
2. De ecologische catastrofe (21 sept) 3. Het zuiveren van hybriden (28 sept)
4. Het einde van de democratie (5 okt)
5. Solitair en solidair (12 okt)

Kosten hele reeks
Studenten UM gratis
Medewerkers UM en studenten andere instellingen €12,50
Overigen €25

21 september 2020

19:30 - 21:30

2. De ecologische catastrofe (21 sept)

28 september 2020

19:30 - 21:30

3. Het zuiveren van hybriden (28 sept)

05 oktober 2020

19:30 - 21:30

4. Het einde van de democratie (5 okt)

12 oktober 2020

19:30 - 21:30

5. Solitair en solidair (12 okt)