De Stageplekfabriek

Een flexibele en impactvol alternatief voor de klassieke meewerkstage!

 

Wie durft mee te werken aan deze pilot?

De Hogeschool Rotterdam experimenteert met een vernieuwde stagevorm die we de Stageplekfabriek noemen. In de complexe wereld waarin we leven - die verstoord wordt door de snelle opkomst van exponentiele technologieën en de economische gevolgen van Corona- is ons klassiek onderwijsaanbod en de rol die bedrijven daarbij spelen, niet langer adequaat en efficiënt.  

Wij werken bij deze Stageplekfabriek met een concept dat we Living Lab noemen. Het brengt studenten, bedrijven, docenten en onderzoekers samen om gezamenlijk te werken aan innovatie rondom echte problemen die ertoe doen bij bedrijven (of non-profit en overheid). Dit doen we niet voor die bedrijven, maar met die bedrijven. 

Werkwijze Living Lab 

Het Living Lab is een ecosysteem van ondernemingen, studenten, docenten en onderzoekers, die in een ‘ruimte’ (gedeeltelijk fysiek, gedeeltelijk virtueel) gaan samenwerken aan de realisatie van een prototype/innovatie/ontwerp/oplossing voor een complex vraagstuk via de route van agile innovatie. Ze worden daarbij ondersteund met een methode die gebaseerd is op design denken en systeem denken, wat het mogelijk maakt om in een beperkte tijd te komen tot de vorming van concrete oplossingen/prototypes. Innovatie duurt dus geen jaren meer. 

Het bedrijf brengt een uitdaging, probleem, vraagstuk naar voren. In gemengde groepen maken we op innovatieve wijze gebruik van de collectieve intelligentie van de diverse deelnemers. Hierdoor ontstaan al doende oplossingen waar we voorheen wellicht nog niet eens aan gedacht hebben; waar we juist in deze (post-)corona tijd naar op zoek zijn. 

Je kunt een korte een animatie (2 min) over het Living Lab zien via deze link.

Wat gaat er gebeuren?

Gedurende een periode van 6 maanden gaan studenten samenwerken met de bedrijven op echte bedrijfsproblemen, begeleid door docenten, en dit volgens een bepaalde methode.  De studenten besteden vier dagen per week aan de fabriek, de bedrijven stellen minstens voor een dag per week iemand ter beschikking.  Twee van die vier dagen moeten studenten aanwezig zijn, en gaan door op een speciaal daarvoor toegeruste plaats. Tijdens die dagen zijn docenten ook aanwezig en ter beschikking om mee te werken. Op de twee andere dagen wordt er verder gewerkt op afstand.

Opbrengst voor organisatie/bedrijf 

De ondernemende kwaliteit van de werknemers wordt versterkt. Voor het bedrijf levert het een frisse (en snelle) kijk op mogelijke innovaties. Tevens draagt deze werkvorm bij aan het life-long-learning van de deelnemende werknemers.  

Geen business as usual, maar:  

  • Faciliteren van een open leerreis 
  • Ruimte voor innovatieontwikkeling en testen van nieuwe concepten 
  • Co-creatie met studenten en geselecteerde stakeholders uit verschillende      vakgebieden 
  • Out-of-the-box" leerruimte voor medewerkers 

Inbreng organisatie 

Essentieel in deze aanpak is de actieve deelname van bedrijven. Het inbrengen van een HBO waardige opdracht. De bedrijfsproblemen kunnen van verschillende aard zijn, en zullen dus zowel aspecten van operations management, organisational behaviour, strategic management en data management omvatten. Als organisatie committeer je je om medewerkers te laten meewerken in de projectteams. 

Werkvelden/thematiek 

Een grote variëteit aan opdrachten is mogelijk. Het Living Lab wil zich profileren rond het integreren van een aantal van de volgende dominante maatschappelijke tendensen: circulariteit, duurzaamheid, impact van exponentiele technologieën, betekenis economie, leiderschap en ondernemerschap.  

Planning project  

Start: september 2020  

Afronding: februari 2021