Datum

Donderdag 10 december 2020


Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Een dag voor aanvang van de kennisdag sturen wij u nog een keer de bevestiging per e-mail, inclusief praktische informatie.


Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmedianet B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Vakmedianet B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 januari 2014 onder depotnummer 5/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.