Protocol verantwoord zwemmen met 1,5 meter afstand

 • Zwemmers hebben zelf en niemand in hun huishouden de afgelopen 24 uur geen ziekteverschijnselen (koorts van 38 graden of hoger, droge hoest, vermoeidheid, keel- of hoofdpijn, diarree, aangetast smaak- en reukvermogen). Als er Corona is vastgesteld bij henzelf of iemand in hun huishouden, dan mogen er 14 dagen geen ziekteverschijnselen meer zijn voor er weer gezwommen mag worden.
 • Zwemmers zijn voor hun vertrek naar de WC gegaan, zodat bezoek aan de WC in het zwembad geminimaliseerd is. Mochten leden toch de WC van het zwembad moeten gebruiken, dan wordt die door het lid zelf gereinigd voor en na gebruik.
 • Zwemmers moeten thuis douchen en zwemkleding aantrekken.
 • Bidons moeten thuis worden gevuld.
 • Neem shampoo of defogmiddel mee als uw bril beslaat. Gebruik geen speeksel voor het zicht in uw bril!
 • Leden worden verzocht niet te vroeg te komen.
 • AD’ers zullen zich in en buiten de kantine van D’Elft verzamelen 1.5 m uit elkaar. Mocht het regenen zal de vergaderruimte worden geopend. 
 • Leden raken geen spullen (tassen, vinnen, snorkels en brillen) van andere leden aan.
 • In het water hoeft geen 1.5 m afstand gehouden te worden, zodra men uit het water stapt zal weer 1.5 meter afstand in acht gehouden moeten worden!
 • Na het zwemmen mag de douche van het zwembad worden gebruikt als er 1,5 meter afstand gehouden wordt. In de kleedkamers moet altijd 1,5 meter in acht worden genomen. Dus worden er max 6 personen in de kleedkamer tegelijkertijd toegestaan. De kleedkamers zijn afgezet met linten:
 • Leden wordt verzocht om na het zwemmen zich zo snel mogelijk af te drogen, om te kleden en te vertrekken richting de kantine, vergaderruimte of grasveld.
 • De kantine wordt alleen gebruikt indien de overheid dit toestaat!
 • In de kantine en buiten op het terras wordt ook 1,5 meter afstand gehouden!
 • Aanwijzingen van het zwembad (zowel via geplastificeerde teksten die zijn opgehangen als van het personeel), de trainers en het bestuur dienen opgevolgd te worden.
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren