Vrienden en collega’s,

 

De ondernemende staat: de rol van publiek kapitaal bij private innovatie!

 

Wij nodigen u graag uit voor het exclusieve invite-only webinar met de gerenommeerde econoom Mariana Mazzucato. Invest-NL en de gezamenlijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) hebben zich ingespannen om deze internationale grootheid op het gebied van publiek-private innovatie (virtueel) naar Nederland te halen. En met succes. Op 28 september nodigen wij u uit om in select gezelschap naar haar verhaal te luisteren en tijdens een Q&A uw vragen aan haar te stellen. Als expert op het gebied van publiek kapitaal als drijvende kracht achter innovatie deelt Mariana Mazzucato haar inzichten met ons. We hebben haar gevraagd daarbij met name in te gaan op learned lessons voor publieke ontwikkelings- en investeringsmaatschappijen als ROM’s en Invest-NL; als adviseur en onderzoeker was en is zij immers bij vele daarvan in Europa betrokken.

 

Het webinar vindt plaats op 28 september van 12:00 – 13:30 uur. Deelname is kosteloos. Het webinar wordt georganiseerd voor genodigden door en medewerkers van de ministeries van Financiën en EZK, de ROM’s en Invest-NL. Via het aanmeldformulier kunt u zich rechtstreeks aanmelden. U ontvangt tijdig nadere informatie over de wijze waarop het webinar gevolgd kan worden.
 

Mariana Mazzucato is op dit moment als wetenschapper en adviseur zeer actief in het debat over investeringen en innovaties die noodzakelijk zijn om het bedrijfsleven post-corona weer op gang te helpen. Zij doet dat op basis van gedachtegoed wat zij eerder ontvouwde in boeken als 'The Entrepreneurial State' en 'The Value of Everything'.  Centraal staat daarbij de stelling dat publiek-private samenwerking cruciaal is voor het welslagen van innovaties. Zij ontkracht de mythe van een ingeslapen, bureaucratische overheid versus een dynamische, innovatieve private sector. Aan de hand van veel casestudies laat zij zien dat het tegenovergestelde waar is. Pas als de overheid heeft geïnvesteerd, volgt de private sector. Voorbeelden te over, denk aan het ontstaan van internet of de ontwikkeling van geneesmiddelen. Dit is ook de route die zij ziet uit de huidige coronacrisis. Zie ook www.marianamazzucato.com

 

Aanmelden kan via deze link.

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren