Voor uitgebreide (programma-)informatie kijk je op: Beheerdersdag.nl.

25 september 2020

09:00 - 10:00
Check-in
10:00 - 10:05

Opening door Hank Bartelink (Landschappen NL)

10:05 - 10:30

De Bossenstrategie: een sneak preview - Rob Messelink (provincie Overijssel)

10:30 - 11:00

Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Bosgroepen)

10:30 - 11:00

De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen - Jakob Leidekker (Het Nationale Park De Hoge Veluwe)

10:30 - 11:00

Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden; tegenstanders of teamgenoten? - Hugo Vernhout
(Landgoed Vilsteren)

11:00 - 11:30

Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos - Jasprina Kremers (Stichting Probos) & Paul Copini (Centrum Genetische Bronnen/WUR)

11:00 - 11:30

(Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper (Staatsbosbeheer) en Jeannet Hulshof (Wolf-Fencing)

11:00 - 11:30

Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen - Gerrit-Jan van Herwaarden (Landschappen NL)

11:30 - 12:00

Effecten van droogte naar te grote hoogte? - Uko Vegter (Het Drentse Landschap)

12:00 - 12:30

De Grote Online BeheerdersdagQuiz

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke