In twee discussierondes wordt een stelling aan je voorgelegd. Hierna ga je in subgroepen uiteen in virtuele break-out rooms. Daar kun je je ervaringen delen met een aantal deelnemers onder begeleiding van een van onze gespreksleiders. Per groep wordt vervolgens een korte terugkoppeling gegeven over de discussie. Jos Lindhout en Paul Bakker, beiden ervaringsdeskundigen vanuit de gemeentewereld, geven hun input op de bevindingen.

19 november 2020

14:00 - 14:25

Opening en welkom door dagvoorzitter Elsabeth van den Hoogen en Rob van Ewijck

14:25 - 15:05

Discussieronde 1: Kosten - “ICT uitbesteden is goedkoper"

15:05 - 15:45

Discussieronde 2: Regie - “Bij outsourcing verlies ik de controle"

15:45 - 16:00

Wrap up van de middag en bespreken van de belangrijkste take-aways

16:00

Einde 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren