Voorwaarden deelname Expeditie Digitaal

Indien u zich inschrijft voor deelname aan Expeditie Digitaal committeert u zich aan onderstaande verwachtingen die we hebben van de deelnemende scholen: 

 • Expeditie Digitaal begeleidt u naar een plan van aanpak voor digitale geletterdheid in de periode november 2020 – april 2021. Na de presentatie van het plan van aanpak verwachten we dat u deze (of minimaal een deel) in het curriculum opneemt per september 2021; 
 • Indien u wordt geselecteerd als deelnemer van Expeditie Digitaal verwachten we dat u binnen uw school een werkgroep formuleert die met u aan de slag gaat voor het ontwikkelen van het plan van aanpak voor digitale geletterdheid voor uw school. De werkgroep is vóór de TROA-sessie geformeerd; 
 • U bent aanwezig bij de geplande bijeenkomsten. Daarnaast maakt u gebruik van de persoonlijke expeditie-begeleiding tussen de bijeenkomsten door, welke individueel met uw werkgroep gepland worden. Het bijwonen van de bijeenkomsten en de expeditiebegeleiding vraagt uw inzet van circa 25-30 uur;
 • Daarnaast neemt u met de werkgroep voldoende tijd om ook zelfstandig aan de ontwikkeling van het PvA te werken;  
 • Op de slotbijeenkomst deelt u met de andere deelnemende scholen uw plan van aanpak en voorziet u andere plannen van opbouwend commentaar; 
 • U presenteert uw voortgang tussentijds aan uw bestuur;
 • U presenteert na de slotbijeenkomst het plan van aanpak digitale geletterdheid binnen uw eigen organisatie/ bovenschools; 
 • U verleent medewerking aan de overdracht van de expeditiebegeleider naar de bovenschoolse ICT-coördinator; 
 • U bent zich bewust dat u - door uw deelname aan Expeditie Digitaal - een voorbeeldfunctie heeft voor andere scholen in Rotterdam, u verleent medewerking aan communicatie rondom Expeditie Digitaal en het delen van uw plan en (opgedane) kennis indien daar vraag naar is, ook na de expeditie bent u hiervoor beschikbaar; 
 • Als deelnemer van Expeditie Digitaal vragen we uw medewerking aan het verbeteren en monitoren van het traject; 
 • U gaat akkoord met het delen van de voortgang en het plan van aanpak met de Werkgroep Digitale Geletterdheid, Gemeente Rotterdam en de partijen die in het kader van Expeditie Digitaal worden ingehuurd.