Voorbereiding

  • de video: "Understanding pain in less then 5 minutes, and what to do about itte bekijken en daar een paar vragen over te beantwoorden. Klik hier
  • de Zorgstandaard Chronische Pijn door te lezen

 

Bijeenkomst 1 (11 november 2020)

  • Wat weten we van pijn?
  • Pijn, een aandoening van het brein
  • Herkennen risicopatiënt
  • Pijneducatie do’s en dont’s

Bijeenkomst 2 (25 november 2020)

  • Pijneducatie in de dagelijkse praktijk
  • Bewegen met pijn, hoe wat bij wie

 

Huiswerkopdrachten 

  • Toepassen van screeningstools risico inventarisatie in eigen praktijk
  • Een geluid of filmopname maken tijdens een pijneducatie sessie met een patiënt Iedere cursist                 ontvangt individuele feedback

 

 

 

11 november 2020

19:00 - 21:30

Sessie 1

25 november 2020

19:00 - 21:30

Sessie 2

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren