19 november 2020

20:00

CATHARINA PIJLS LEZING 2020

Live (beperkt aantal deelnemers) en live stream via website

Voorafgaand aan de
lezing is er een korte prijsuitreiking.

De sleutel tot behandelsucces: over de rol van het placebo-effect in de zorg

DO 19 NOVEMBER, 20.00 UUR
Aula, Minderbroedersberg 4-6

Prof. dr. Andrea Evers
hoogleraar gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden

De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden voor een deel verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf. Voorbeelden voor deze factoren zijn het vertrouwen dat de behandelaar uitstraalt, de verwachting die iemand ten aanzien van een behandeling heeft en eerdere ervaringen die iemand heeft met behandelingen. Al deze factoren krijgen in de reguliere zorg nog maar mondjesmaat systematisch aandacht. Dit terwijl we met behulp van deze kennis de reguliere zorg kunnen optimaliseren en tegelijkertijd mogelijke nadelige gevolgen zoals risico’s of bijwerkingen kunnen verminderen. In deze lezing zal de rol van het placebo-effect als sleutel voor het behandelsucces uiteen worden gezet. Hierbij zal vooral aandacht worden besteed aan de rol van psychologische leerprocessen om direct lichamelijke processen, zoals het immuunsysteem, te beïnvloeden. Tevens wordt een inkijk gegeven welke innovatieve behandelingen hiervoor momenteel ontwikkeld worden. Hiermee kan deze kennis worden vertaald naar toepassingen voor de reguliere gezondheidszorg.

Catharina Pijls Lezing
Deze lezing wordt gehouden ter nagedachtenis en ter ere van de Geleense apotheker Catharina Pijls (1909-1993). Zij was maatschappelijk zeer betrokken en ervan overtuigd dat voor het bevorderen van de publieke gezondheid meer nodig is dan geschoolde dokters en de beschikbaarheid van medicijnen.
De lezing wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Catharina Pijls die in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor onderwijs en onderzoek binnen de gezondheidswetenschappen en de ontwikkeling hiervan te stimuleren.

Catharina Pijls prijs
Voorafgaand aan de lezing rijkt de Stichting de Aanmoedigingsprijs uit aan een student gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht voor een excellente afstudeerscriptie.