VWS Griepvaccinatie

Elk jaar biedt VWS haar medewerkers de griepprik aan. Dit jaar wordt de verstrekking van de griepprik vanwege het coronavirus anders georganiseerd dan voorgaande jaren. De griepvaccinatie wordt in De Resident aangeboden aan medewerkers die op kantoor werkzaam zijn in een vitaal proces of om een andere noodzakelijke reden. Medewerkers die thuis aan het werk zijn kunnen zelf een griepvaccinatie regelen bij de huisarts of een andere aanbieder. Deze kosten kunnen gedeclareerd worden.

Kijk voor meer informatie en wat je daarvoor moet doen op VWSnet

Let op: het is niet de bedoeling dat je speciaal voor deze griepprik op kantoor komt (werken). Er is maar een beperkt aantal vaccins beschikbaar die we willen reserveren voor medewerkers die geen gelegenheid hebben om zelf naar de huisarts te gaan.

Vaccinatietekort
Indien er een tekort aan griepvaccinaties ontstaat kan er vanuit overheidswege worden besloten om alleen mensen met een kwetsbare gezondheid - of die risico lopen vanwege hun beroep - te laten inenten. Dan zal de levering aan VWS worden ingetrokken en wordt er niet gevaccineerd in De Resident.


 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren