Online workshop

Aan de slag anno nu! Een oefening in bevragen en betrekken

10 december 2020

12.00-13.30 uur

Via  ZOOM

 

Inhoud

In 90 minuten gaan we na een korte intro, tool-inspiratie en instructie, samen een proces te bedenken waarin plek, doel en doelgroep wordt vastgesteld. Vervolgens bedenken en creëren we een leuke en effectieve manier om de belanghebbenden te verleiden tot deelname en respons. We gebruiken hierbij Maptionnaire als snel in te richten engagement-tool.

Het doel is we in deze Participatie-CANVAS-sessie een, in basis, ingerichte tool maken, die in theorie klaar is om met stakeholders mee aan de slag te gaan.

Na afloop heb je geleerd:
- Wat je met een engagement-tool kan bereiken
- Waar je bij een digitale engagement-tool op moet letten
- Hoe de tool Maptionnaire in basis werkt

Actieve inbreng

Wyko Coopman en Douwe Blanksma van Smarticipatie gaan met jullie een voorbeeld project aanpakken dat aansluit bij de grootste gemene deler voor de Omgevingsmanagers van POM.

Ter voorbereiding vragen we jullie uit drie voorbeelden je voorkeur aan te geven bij de aanmelding.

  1. Dijkversterking Tiel - Waardenburg https://www.waterschaprivierenland.nl/dijkversterking-tiel-waardenburg
  2. A2 Deil - 's-Hertogenbosch - Vught https://www.mirta2deilvught.nl/default.aspx
  3. Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/duurzame-energie-in-rijnenburg-en-reijerscop/hoe-kan-het-energielandschap-er-uitzien/

Na aanmelding krijg je enkele dagen voor de workshop nog een aantal vragen die het creatieve denkproces alvast starten, zodat we in de sessie de tijd maximaal benutten.

 

Praktische informatie

De de link naar de online workshop wordt in week 50 naar je toegestuurd

Organisatie van de dag

Smarticipatie

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren