Online AOM 11 december 2020

 

Thema

NOW-regeling
 

Het programma

Het einde van de coronacrisis is nog lang niet in zicht: 2020 ligt al bijna achter ons en is hét jaar geworden van arbeidsrechtelijke coronacrisismaatregelen en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (“NOW”). In 2021 zullen deze thema’s voor iedere arbeidsrechtbeoefenaar onverminderd actueel blijven.

Astrid Helstone en Gerrard Boot gaan in op actuele ontwikkelingen en jurisprudentie over de NOW-regeling, de loondoorbetalingsverplichting en wijziging en versobering van arbeidsvoorwaarden. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

·       Loon in coronacrisistijd: geen werk, toch loon?

·       Wijziging en versobering van arbeidsvoorwaarden

·       Knel-en aandachtspunten voor de vaststellingsaanvragen van NOW-1 en NOW-2 (de eerste twee tranches van de NOW) bij UWV

·       Rechtsbescherming en procesrecht in verband met de vaststelling van de NOW-subsidie; bezwaar, beroep en hoger beroep en exceptieve toetsing door de bestuursrechter. Hierbij komen ook de eerste NOW-uitspraken aan de orde

 

Sprekers
Mr. drs. A.M. Helstone  (Stibbe)
Prof. mr. G.C. Boot       (Universiteit Leiden)


Locatie
Online

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren