Hier aanmelden

 

Sociale ondersteuning kwetsbare groepen
16 december 2020 | van 16:00 tot 17:30 uur | Online
 

Gemeenten bieden al veel sociale ondersteuning aan kwetsbare groepen en hun inspanningen zijn nog eens vergroot in deze corona periode. Tijdens deze bijeenkomst brengen we inspirerende lokale initiatieven voor het voetlicht met als doel deze te delen en - waar mogelijk - breder te kunnen implementeren.

Alleen samen kunnen we ouderen, dak- en thuislozen, ggz cliënten, mensen met een beperking, kwetsbare jongeren, mensen met een migrantenachtergrond en andere kwetsbare groepen de beste ondersteuning bieden in deze lastige tijd.

De volgende thema’s zullen o.a. worden uitgelicht:

  • Hulp bij quarantaine
  • Zingeving en eenzaamheid
  • Communicatie in begrijpelijke taal
  • Inzet van vrijwilligers en burger initiatieven

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren