Wim Trijsburgprijs

Vakkundig in integratieve psychotherapie


Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, looft de Nederlandse Vereniging   voor Psychotherapie (NVP) een prijs uit. Kent u iemand die een belangrijke rol speelt voor de psychotherapie in Nederland? Iemand die samenhang en integratie binnen de psychotherapie centraal stelt? Meld hem of haar dan aan voor 1 juni 2021

De prijs

De NVP deelt in 2021 voor de vijfde keer de Wim Trijsburgprijs uit tijdens de Dag van de Psychotherapie. Om de twee jaar gaat de prijs naar iemand die zich (in Nederland) bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en psychotherapie, en daarbij het perspectief van de cliënt centraal heeft gesteld. We richten ons daarbij afwisselend op junior-onderzoekers en senior-onderzoekers.

Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan een senior-onderzoeker. De winnaar ontvangt een prachtig glassculptuur en een geldbedrag te besteden aan een studiereis en/of internationaal congres.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Wim Trijsburgprijs moet iemand aan de volgende voorwaarden voldoen. De kandidaat:

  • brengt in het onderzoek verbinding aan tussen praktijk, theorie en wetenschap;
  • levert met het onderzoek of de vernieuwde theorievorming, zowel kwantitatief als kwalitatief, een relevante bijdrage voor de psychotherapeutische praktijk;
  • nodigt uit naar verbreding van het vak psychotherapie;
  • heeft (de resultaten van het) onderzoek uitgedragen door presentaties en/of publicaties. Er dient in het Nederlands een artikel te zijn gepubliceerd, naast buitenlandse publicaties;
  • heeft zich de afgelopen 4 jaar bezig gehouden met psychotherapeutisch onderzoek of vernieuwende theorievorming
  • De persoon is naast onderzoeker ook werkzaam in de praktijk.

Aanmelden

Wilt u iemand voordragen die voldoet aan de voorwaarden zoals die hierboven zijn benoemd? U kunt iemand voor 1 juni 2021 aanmelden via het aanmeldformulier. Hier vindt u ook meer informatie over de procedure.

Trijsburgjury

De Trijsburgjury bestaat uit

  • dr. Anna Bartak
  • dr. Adriaan van 't Spijker
  • dr. Wubbo Scholte

Wim Trijsburg (1948 – 2007†)
Wim Trijsburg was hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische
psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam,
deel uitmakend van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health
Sciences (NIHES). Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Vernieuwing van
de  theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit
van Amsterdam. Wim was een enthousiasmerende wetenschapper en
psychotherapeut bij wie ‘integratie’ centraal stond. Hij wist klinische praktijkervaring, theorievorming en resultaten van wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden en diepgang te geven.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren