21 april 2021

09:00 - 10:00
Check-in
10:15 - 10:30
Kick-off
10:45 - 12:00
Start 21 april - p2p - Persoonlijk leiderschap in crisistijd - Kim Lustermans