Sabine Uitslag - Gespreksleider
Sabine Uitslag is Chief Inspiration Officer van Werkplezier in de zorg, een initiatief van FWG Progressional People. Deze beweging heeft als doel om de knellende kaders in de zorg op te rekken en zo het werkplezier van professionals te vergroten. Sabine Uitslag is Voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en heeft gewerkt voor het Wetenschappelijk instituut van deze partij. Ze is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Ze studeerde Top Class Bestuurskunde in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit.


Marjon BachraDirecteur-bestuurder JOGG
Marjon Bachra is directeur-bestuurder van JOGG. Zij leidt de organisatie sinds 2012, eerst vanuit het Convenant Gezond Gewicht, daarna vanaf 2015 als zelfstandige stichting. Na haar Master Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam startte zij haar carrière in het bedrijfsleven in 1998 bij Barentz B.V.  Vervolgens werkte zij in de periode 2003-2012 in diverse managementfuncties bij de Ministeries Economisch Zaken, Jeugd en Gezin, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het Ministerie van Volksgezondheid. Daarbij lag de focus op preventie en jongerenparticipatie.

 

Sanne Kooiman - Documentairemaakster en Young Professional
Om maatschappelijke thema’s onder jongeren zoals depressie en prestatiedruk beter bespreekbaar te maken, maakt Sanne documentaires, campagnes en evenementen om de (mentale) gezondheid van jongeren te verbeteren.

‘Ik vind het een mooie gedachte dat je door zoiets simpels als een film te maken andere mensen kunt helpen.’ Zo hoopt ze in de toekomst een bekende Nederlandse documentairemaakster te zijn waarbij ze bij elke documentaire weer een ander maatschappelijk thema onder jongeren aankaart. Het belangrijkste vindt ze dat de documentaires makkelijk beschikbaar zijn voor jongeren die het nodig hebben. ‘Het zou fantastisch zijn als we echt een maatschappelijke verandering teweeg kunnen brengen en het leuk en makkelijker wordt om over deze onderwerpen te praten’.

Jitte Jennekens - Studentminister Gezond Leven
Ze gaat ons inspireren en vertelt meer over de ambities van het (nieuwe) studentenkabinet en het belang van wetenschap en onderzoek.

Ambitie van Jitte;
Ik wil me inzetten voor een innovatief preventiebeleid dat zal leiden tot een betere gezondheid van de gehele samenleving, met een gezonder gewicht, minder sociaaleconomische gezondheidsverschillen en meer welzijn. Voor een dergelijk beleid is een visie nodig die verder rijkt dan een kabinetsperiode van 4 jaar. Dit is een zaak van lange adem en kan niet slagen zonder de inzet en offers uit alle domeinen en sectoren.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren