Maandag 6 december 2021 (fysieke cursus, voertaal is Nederlands)

N.B. U kunt uw wensen tot 1 week voorafgaande aan de nascholing doorgeven. Alleen dan kunnen wij rekening houden met uw wensen.