Informatie- en Inspiratiedag NVP

Ieder jaar organiseert de NVP een exclusieve dag voor actieve leden en stakeholders. Dit doen we omdat we vinden dat de toekomst van de psychotherapie gebaat is bij goede informatievoorziening, gedeeld gedachtengoed en nauwe samenwerking.
 

 Ga hier naar direct aanmelden 
 

Onderzoek werkzaamheid van psychotherapie
Van Big data naar N=1?


Psychotherapie werkt, maar we weten onvoldoende waarom. Zeker als het om de werkzame factoren van psychotherapie gaat, schieten de heersende onderzoeksparadigma’s tekort. De toenemende kritiek op de Randomized Controlled Trial maakt oriëntatie op alternatieven die meer recht doen aan de psychische realiteit in de behandelkamer even uitdagend als noodzakelijk. De zoektocht is vooral gericht op onderzoeksalternatieven waarbij  het mogelijk is om de individuele kenmerken van de patiënt en de therapeut een plaats te geven die het qua belang toekomt.

Floortje Scheepers neemt ons mee naar haar onderzoeksveld en zal met ons de mogelijkheden voor toepassing van “Big Data” in de psychotherapie verkennen.

Heel anders dan Mattias Desmet, die de schijnbaar tegengestelde beweging maakt door juist uit te gaan van Single Case studies.

Zijn dit elkaar uitsluitende onderzoeksparadigma’s of juist niet? Of ligt de tegenstelling meer bij Big Data/Single Case Study versus RCT?

Tenslotte zal Sjoerd Colijn het gesprek leiden over de meest recente ontwikkelingen in de wetenschap op het gebied van de psychotherapie.

Tussendoor is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen of in discussie te gaan. We sluiten dag dag af met een borrel.

We hopen u te zien op 11 februari!

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren