Uitnodiging
 

Inspiratiebijeenkomst Tegearre foar de Bern; onderwijs van de toekomst
Woensdag 21 september 2022 in zalencentrum De Buorskip, Beetsterzwaag
Tijd: 14.30u - 17.00u

Samenwerken en inspireren
Ieder kind, in de stad en op het platteland, heeft recht op goed en bereikbaar onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit op meerdere manieren kunnen realiseren. Daar hebben wij u bij nodig!

In 2020 deden wij in opdracht van de provincie Fryslân onderzoek naar toekomstbestendig onderwijs in Friesland. Bijna 80 Friese basisscholen werkten hieraan mee. Uit dit onderzoek blijkt grote behoefte aan intensivering van samenwerking met diverse partijen, waarbij kinderopvang en peuterspeelzaal het meest genoemd worden. Ook is er behoefte om met collega’s ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Vanwege corona is de destijds geplande inspiratiebijeenkomst niet doorgegaan - maar we gaan dit jaar voor een herkansing. 

Wat gaan we doen?
Op woensdag 21 september van 14.30 tot 17 uur organiseren wij een inspiratiebijeenkomst voor onderwijsbestuurders, directeuren en teamleden primair onderwijs, bestuurders en professionals uit de kinderopvang. De bijeenkomst staat geheel in het teken van netwerken, kennisdelen en inspireren. De thema's die centraal staan vindt u onder het kopje Thema's en programma.

Doe mee
Onze jeugd is onze toekomst. Die weg naar die toekomst willen we graag zo goed mogelijk plaveien. Ook u kunt bijdragen aan die toekomst. Door mee te denken, ervaringen te delen en anderen te inspireren. Mogen wij op u rekenen?

U kunt u aanmelden via het kopje Aanmelden op deze website. Zowel aanmelding als deelname is kosteloos.

 

Namens de provincie Fryslân,

Sietsche Nieuwenhuis - Buro Noorderlingen
Luuk Nicolai - Adviesbureau L. T. Nicolai
Aafke Reinders - VONKT, voor zinvoller onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren