We organiseren een inspiratiebijeenkomst voor professionals uit het Friese onderwijsveld en kinderopvang. Vanwege onze provinciale focus, willen we een bijeenkomst organiseren waarin provinciale thema’s een plek krijgen. We hebben daarom een aantal thema’s uitgekozen, die u hieronder kunt vinden.

De thema’s:

1.        Wat betekent het Integraal Kindcentrum (IKC) in de praktijk?
2.        Hoe verder na een fusieproces?
3.        Niet fuseren, wél samenwerken?
4.        Wat betekent de school als onderdeel van de mienskip?
5.        Identiteit: meer dan alleen denominatie?
6.        Vrij thema

Alle thema’s zullen in carrouselvorm worden aangeboden en elk thema wordt begeleid door een tafelheer of tafeldame. Er is ruim gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en gedachten uit te wisselen. We bieden daarnaast een extra tafel aan (vrij thema). Bij deze tafel kunnen de deelnemers indien gewenst hun eigen thema’s inbrengen.

Hebt u in het bijzonder interesse in een bepaald thema, geef dit dan aan ons door bij uw aanmelding. Hebt u vragen over een van de thema’s of over de invulling van de inspiratiebijeenkomst, neem dan contact met ons op. Dit kan via inspiratiebijeenkomst@noorderlingen.eu. 

We zien heel benieuwd naar de input van belangstellenden om het programma een juist afgestemde inhoud te geven. Wilt u ons hierbij helpen? Op de pagina Uw input voor het programma kunt u een paar meerkeuzevragen invullen en met ons delen. Invullen kost slechts twee minuten van uw tijd.

21 september 2022

14:30 - 14:45
Kick-off
14:45 - 15:45

Thematafels - Ronde 1

16:00 - 17:00

Thematafels - Ronde 2

17:00 - 17:30

Gezamenlijke afsluiting en aansluitend borrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren