Aan- of afmelden

Tafel-sessies

Tijdens de tafel-sessies gaan we met elkaar in gesprek over verschillende sub thema's. Graag horen we van u aan welke tafel u graag aanschuift. Er zijn twee rondes en u kunt kiezen uit de volgende drie thema's:

1) Voeding: Het zorgen voor een gezond voedingsaanbod, overal waar kinderen en jongeren veel komen. 

2) Bewegen: Bewegen mogelijk/makkelijk maken door de inrichting van o.a. de buurt-, school en vrije tijdsomgeving.

3) Zorg/sociaal domein: Organiseren van passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas, door sterke verbinding tussen zorg- en sociaal domein.

Privacy
Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het registratieproces. Hierbij informeren wij je dat gedurende het evenement foto's gemaakt worden. Het beeldmateriaal kan worden getoond op (interne) websites en worden meegenomen in de aftermovie. 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren