Verhalen over-leven 

Narratieven in psychotherapie 

Iedereen heeft een eigen verhaal. Elke cliënt maar ook elke psychotherapeut.
Wat doen we in onze praktijk met al deze bijzondere verhalen?
Wat pakken we aan? En wat laten we (voorlopig) rusten? Hoe beïnvloedt ons eigen levensverhaal ons werk als psychotherapeut?

De sprekers op de Dag van de Psychotherapie 2022 geven vanuit verschillende invalshoeken antwoorden op deze vragen.

Aanmelden Dag van de Psychotherapie 

Het is helaas niet meer mogelijk om live deel te nemen aan de Dag van de Psychotherapie!

U kunt zich op de wachtlijst plaatsen door een mail te sturen aan nvp@psychotherapie.nl of u kunt ervoor kiezen het congres later terug te kijken.

Over het thema 

Ontmoeting
In de therapiekamer staan unieke, vaak kwetsbare verhalen centraal. Hier ontluiken de verhalen achter de klachten, de verzwegen verhalen die herinnerd, ontrafeld en herschreven worden. De  verhalen over vroeger, over ‘wat nu’, en over ‘hoe nu verder’... En altijd raken die verhalen het andere persoonlijke verhaal: namelijk dat van de psychotherapeut. Want daar vindt de ontmoeting plaats, in de psychotherapie.

Het verhaal van de psychotherapie
Het verhaal van psychotherapie gaat over hervonden veerkracht en over herstellend vertrouwen, over inzicht en hernieuwd vooruitzicht, over leven en overleven.

Ochtend
In de ochtend neemt de Amerikaanse hoogleraar Carla Sharp ons mee naar de betekenis van herschreven verhalen in de zich ontvouwende identiteitsontwikkeling van onze cliënt(en). Daarop voortbouwend neemt hoogleraar psychiatrie Floortje Scheepers ons, weg van de DSM en alle protocollen, mee naar de zee van narratieven uit haar verhalenbank.

Middag
In de middag laat systemisch en narratief psychotherapeut Sabine Vermeire zien hoe je in de behandeling verhalen een hoopvolle wending kunt geven. Klinisch psycholoog Silvia Pol deelt waardevolle bevindingen uit haar empirisch onderzoek naar de levensverhalen van cliënten in psychotherapie.

Het verhaal van de psychotherapeut
Waar dreigt ons eigen persoonlijke verhaal verward te raken tussen de gevoelige snaren van de cliënt? Hoe wend je ontrafeling daarvan aan ten gunste van het psychotherapeutisch proces? Journalist Coen Verbraak gaat in gesprek met onze collega’s Iva Bicanic, Forugh Karimi en Niels Tinga 
over hun persoonlijke ervaringen.

Afsluiting
Tot slot komt schrijver en ervaringsdeskundige Philip Huff aan het woord over zijn beklemmende roman “Wat je van bloed weet”; zijn eigen herschreven geschiedenis is een verhaal over hervonden veerkracht en hoop.

 

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren