Wat werkt voor Oekraïners?


Heeft uw organisatie al ervaring met het bemiddelen van Oekraïense ontheemden naar werk en wilt u daar graag eens over sparren of kennis uitwisselen? Of wilt u starten met bemiddeling en bent u op zoek naar meer informatie en benieuwd wat anderen al doen op dit gebied?
Dan bent u van harte welkom op woensdag 7 september vanaf 12.00 uur bij de bijeenkomst
Wat werkt voor Oekraïners? in De Remise in Den Haag.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om samenwerking verder te stimuleren en goede ideeën met elkaar te delen. Samen met ervaringsdeskundigen, overheden, werkgevers, uitzendbureaus en andere stakeholders gaan we in gesprek over de uitdagingen rondom werk voor Oekraïners. 

Oorlog in Oekraïne
Op donderdag 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Door de oorlogssituatie zijn inmiddels zijn meer dan 12 miljoen Oekraïners hun huis ontvlucht. 5 miljoen van hen vluchtten naar buurlanden. Ook in Nederland zijn inmiddels duizenden Oekraïense ontheemden opgevangen. De eerste prioriteit is natuurlijk humane opvang maar daarnaast zijn er andere uitdagingen zoals werk. Want veel Oekraïners willen in Nederland aan de slag. Zij willen voorzien in hun eigen levensonderhoud, werken aan de toekomst én iets om handen hebben. Gelukkig staan werkgevers te springen om hen aan te nemen want de tekorten op de arbeidsmarkt zijn nijpend en hoe pijnlijk de aanleiding dan ook is: De krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen. De afgelopen maanden is er dan ook al veel initiatief genomen om Oekraïners aan het werk te helpen. Werkgevers, gemeenten, uitzendbureaus, bedrijven, koepel- en brancheorganisaties; iedereen draagt een steentje bij. 

Uitdagingen rondom bemiddeling
Tegelijkertijd blijven er uitdagingen. Zo is het voor Oekraïense ontheemden niet altijd eenvoudig om de weg naar werk te vinden. Op hun beurt weten ook niet alle werkgevers hoe zij de doelgroep kunnen bereiken. Daarnaast is het niet in alle sectoren makkelijk om Oekraïense ontheemden aan het werk te helpen vanwege bijvoorbeeld de taalbarrière of afwijkende diploma’s. Deze uitdagingen vragen om samenwerking. En daar hebben verschillende initiatiefnemers de afgelopen maanden al mooie voorbeelden van laten zien.
Is uw organisatie al aan de slag gegaan met het bemiddelen van Oekraïense ontheemden naar werk, leven er bij u bijvoorbeeld vragen rondom goed werkgeverschap voor deze doelgroep of wilt u dit graag en bent u benieuwd wat anderen al doen op dit gebied? Op deze en andere vragen zult u tijdens de bijeenkomst antwoorden krijgen en kennis opdoen.  

Het programma
Tijdens de bijeenkomst wordt het podium gegeven aan initiatiefnemers die vertellen over hoe zij met de uitdaging het hoofd hebben geboden. Ook werken we met elkaar aan betere samenwerking. Aan het einde van de dag gaat u naar huis met handvaten en inzichten over de bemiddeling van Oekraïners naar werk, met waardevolle toevoegingen aan uw netwerk en met concrete plannen over hoe u kunt samenwerken met andere deelnemers. 

Doet u met ons mee?
We zien u graag op woensdag 7 september in De Remise in Den Haag!

Carsten Herstel
Directeur-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid