Kennisveiligheid Symposium 13 december 

Kan een internationaal samenwerkingsverband leiden tot ongewenste overdracht van kennis? Is er sprake van heimelijke beïnvloeding? Kleven er ethische kwesties aan de samenwerking doordat er bijvoorbeeld onderzoeksresultaten in het land van de partner misbruikt kunnen worden? Met welke landen werk je nou wel veilig samen en met welke niet? Via deze weg wil ik je van harte uitnodigen voor ons symposium ‘Kennisveiligheid binnen de TU Delft: Do, Don’t, Discuss’.

Bovenstaande vragen zijn het soort vragen die we ons steeds vaker moeten stellen. Als onderzoekers en contractmanagers hebben we hier waarschijnlijk niet eerder zó bij stil hoeven staan als in onze huidige tijd. En soms is de verleiding groot om de vragen uit de weg te gaan en niet samen te werken. Voor sommige landen is de keuze om niet wetenschappelijk samen te werken heel duidelijk. Denk aan Iran, Rusland en Belarus. Echter, met sommige andere landen is het iets minder eenvoudig. Denk aan China…. Echter, het goede nieuws is: samenwerken kan vaker wel dan niet.

Op 13 december van 14:00 tot 16:00 uur vindt het Kennisveiligheid Symposium plaats, waarbij deze ingewikkelde vragen in detail worden behandeld.

Tijdens dit symposium nemen we je mee in alle stappen die we als TU Delft tot op heden hebben gezet en laten we je zien dat wetenschappelijk samenwerken met andere landen bijna altijd zonder problemen kan. We hebben hiervoor een aantal handige tools ontwikkeld, die we graag met je delen.

Wat is kennisveiligheid?
Met kennisveiligheid bedoelen wij: het voorkomen van ongewenste overdracht van kennis en technologie die negatieve gevolgen hebben voor onze nationale veiligheid en de Nederlandse innovatiekracht. Ook gaat het om verborgen beïnvloedings- en inmengingsactiviteiten van de lokale overheden ("foreign interference") in het hoger onderwijs en de wetenschap. Zulke beïnvloeding kan leiden tot vormen van (zelf)censuur met als resultaat een aantasting van onze academische vrijheid. Daarnaast draait kennisveiligheid om ethische kwesties die te maken hebben met de samenwerking met personen en instellingen uit landen waar grondrechten niet worden gerespecteerd. Onderzoekers lopen dan het risico betrokken te raken bij de ontwikkeling van technologie die in deze landen wordt ingezet voor de onderdrukking van eigen burgers.