Vul dit formulier volledig in als je je niet (of niet volledig) hebt aangemeld voor vakken