Ieder jaar organiseert de NVP een exclusieve dag voor actieve leden en stakeholders. Dit doen we omdat we vinden dat de toekomst van de psychotherapie gebaat is bij goede informatievoorziening, gedeeld gedachtengoed en nauwe samenwerking.


Informatie- en Inspiratiedag 2023

Hoe stimuleren we (ander) wetenschappelijk onderzoek


Datum    : Vrijdag 10  februari 2023
Tijd        : 9.00 – 13:15 met aansluitende lunch
Plaats     : Huize Molenaar Utrecht


Vrijdag 10 februari gaan we het hebben over wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van psychotherapie en in het bijzonder over andere onderzoeksmethoden. De NVP heeft financiële middelen vrijgemaakt om collega’s en onderzoekers hiervoor te inspireren, stimuleren en ondersteunen. Onder begeleiding van verschillende sprekers gaan we bedenken hoe we deze beweging in gang kunnen zetten.

Het thema wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van psychotherapie stond ook vorig jaar centraal. Dit jaar werken we het thema op twee manieren verder uit.

Allereerst gaan we in op het bestaande onderzoek naar de werkzame factoren van psychotherapie. Dit onderzoek laat zien dat effectieve psychotherapieën meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze van elkaar verschillen.

Daarna praten we verder over de methode van onderzoek. De heersende paradigma’s in het wetenschappelijke veld waarbij de RCT vaak ‘heilig’ is, staan onder druk. Ze sluiten vaak niet goed aan bij de complexe situatie en context van cliënten.

Daarom wil de NVP alternatieve onderzoeksmethoden stimuleren, die een betere afspiegeling zijn van de klinische praktijk en de realiteit van de cliënt en diens omgeving.

We nodigen u graag uit om samen tijdens de Informatie- en Inspiratiedag te onderzoeken hoe we deze beweging in gang kunnen zetten!

 

 Ga hier naar direct aanmelde
 

We hopen u te zien op 10 februari!

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren