Masterclass Klokkenluiden

In deze multidisciplinaire masterclass gaan we in op de nieuwe wet Bescherming Klokkenluiders en de verplichtingen van de werkgever om te zorgen voor een (sociaal) veilig werkklimaat waarin niet alleen misstanden, maar ook werkgerelateerde problemen aangekaart kunnen worden.

Ook komt de positie van werknemers en andere werkenden, zoals uitzendkrachten & zzp-ers, vanuit het arbeidsrecht aan bod. Vervolgens belichten we hoe mondig werkenden zijn in Nederland. Onder welke omstandigheden durven zij niet of juist wél een melding te doen?

We gaan ook in op de rol van leidinggevenden en collega’s die klokkenluiders negeren of bestraffen. In het laatste deel van de masterclass bespreken we de praktijk: hoe verloopt zo’n melding eigenlijk?

Tot slot kijken we naar preventie: hoe kun je organisaties zo inrichten dat werkgerelateerde kwesties geen misstanden worden?

 

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren