Landelijk Symposium: Verdiepingsonderzoek uitvoering Wvggz ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Niet morgen, maar nu!

Start vandaag met een betere realisatie van de doelen van de Wet verplichte ggz

Mr. dr. Emke Plomp en prof. mr. Johan Legemaate presenteren de resultaten

van het Verdiepingsonderzoek Wvggz

Donderdag 25 april 2024

Postillion Hotel Utrecht Bunnik

Half april is het eindrapport van het 'Verdiepingsonderzoek uitvoering Wvggz: goede voorbeelden uit de praktijk' (ZonMw) verschenen: een grootschalig onderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam UMC, in aanvulling op de Eerste evaluatie van de Wvggz.

In dit onderzoek ging het primair om de vraag wat GGZ-professionals en GGZ-instellingen zélf kunnen doen om de belangrijkste doelen van de Wvggz beter te realiseren:

1. Voorkomen en beperken van verplichte zorg

2. Versterken van de rechtspositie van cliënten

3. Verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg

Daartoe zijn goede voorbeelden en goede ideeën uit de praktijk verzameld, door middel van:

 • een enquête met 225 cliënten en naasten

 • 100 interviews met professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wvggz.

In het bijzonder kwamen klinische leiders, voorlopers en kartrekkers uit de GGZ aan het woord, mensen die zeiden:

"Dit willen wij niet langer, want dit vinden wij geen goede zorg."

Mensen met lef en doorzettingsvermogen, die vasthouden aan hun visie en hun plannen weten te realiseren.

Concreet heeft dit geresulteerd in:

 • 40 best practices

 • 30 aanbevelingen aan GGZ-professionals en GGZ-instellingen

 • 15 aanbevelingen aan de wetgever

 • en nog veel meer goede ideeën...

Wij hopen met dit symposium bij te dragen aan het delen van de beschikbare kennis en nieuwste inzichten, maar vooral ook inspiratie te bieden om zelf aan de slag te gaan met het verder ontwikkelen van creatieve ideeën.

Daarom zal de opzet vooral praktisch zijn: wat kunnen we vanaf vandaag anders doen?

Dit symposium biedt:

 • In één dag een overzicht van de belangrijkste resultaten

 • Concrete voorstellen hoe verplichte zorg beter kan worden voorkomen en cliënten meer inspraak kunnen krijgen

 • Een vertaling van theorie naar praktijk

 • Inspirerende voorbeelden van klinische leiders

 • Een exemplaar van het eindrapport

Symposiumtijden: 09.30 tot 16.45 uur.

Dagvoorzitter: prof. mr. Johan Legemaate (hoogleraar gezondheidsrecht, Amsterdam UMC).

Presentaties van hoofdonderzoeker mr. dr. Emke Plomp en vijf inspirerende klinische leiders

Intermezzo: beperken van de administratieve lasten door Khonraad.

Programma: voor meer informatie: klik hier

Voor wie? Alle professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wvggz: klik hier.

Accreditatie:

Is toegekend door NVvP, VSR en Kwaliteitsregister V&V.

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld bedraagt € 215,- excl. BTW.

Dit symposium wordt verzorgd door:

PSYCHOLEX

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren