Workshops

Professioneel verhaal ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Beste student,

Op deze pagina lees je over de verschillende workshops die worden aangeboden voor Professioneel verhaal. Op de pagina aanmelden kun je selecteren op welk moment jij de workshops wil volgen. Het is de bedoeling dat je alle workshops een keer gevolgd hebt.

Mocht je een workshop echt niet willen of kunnen volgen, geef dit dan ook aan.

Als een workshop op een door jou gewenst tijdstip vol zit, kies dan een ander moment.

Workshop 'Ga je uit je hoofd presenteren, of met tastbare hulpjes?'

Docent Erne Thuys

Deze workshop helpt jullie aan tastbare handvatten, om de verschillende onderdelen die gevraagd worden in de rubric  Professioneel Verhaal, bij elkaar te brengen. 

Het kan enorm helpen ‘een creatieve vorm’ als ondersteuning voor het eigen professionele verhaal in te zetten. Door het gebruik van creatieve middelen en regie te nemen over de setting, breng je niet alleen jouw tekst goed richting het cognitieve gedeelte bij toehoorders, maar je kan ze ook makkelijker meenemen in: jouw kennis, ervaring, observaties, wat dit voor jou betekende en welk gevoel je hierbij had. 

Wat gaan we doen in de workshop…. We helpen je op gang door, o.a. door een uitleg over hoe je tastbare houvasten kan creëren, die je helpen bij het overbrengen van jouw verhaal, jouw statement en uitdrukking van waar jij als professional voor staat We doen een paar denkoefeningen die je helpen een beeld te krijgen van de mogelijkheden. We nemen de ruimte om te sparren over presentatie vormen die jou wat zelfverzekerder kunnen maken voor de presentatie en bij jou vermogen of onvermogen passen.

Als je deze workshop hebt gedaan, dan…..

  • Heb je een start gemaakt met overzicht krijgen van de mogelijkheden die bij jouw vermogen passen.

  • Heb je ideeën meegekregen over, hoe je houvast kan creëren om de inhoud van jouw verhaal vast te houden tijdens de presentatie.

  • Heb je wat houvast meegekregen om jouw eventuele onzekerheden over het presenteren zelf te tackelen.

  • Heb je kunnen sparren over jouw ideeën.

  • Hoe je kan laten zien: wie jij bent als professional.

  • Hoe je kan laten zien: waar je voor staat.

  • Hoe je de toehoorder bij jouw inhoud kan betrekken

Workshop 'Ethiek en maatschappijkritiek'

Docent Corstin Dieterich

Waar gaat de workshop over

In deze workshop leer je hoe je vanuit ethiek en maatschappijkritiek kunt kijken naar je sociale vraagstuk.

Wat gaan we doen in de workshop?

Ik geef een aantal voorbeelden van maatschappijkritische theorie en we bespreken met elkaar welke het beste past bij jouw sociale vraagstuk.

Ik leg de basis van ethiek en beroepsethiek uit en hoe je dit kunt toepassen op je sociale vraagstuk. Tijdens de workshop maak je zelf al een begin met het verhaal dat je wil vertellen in je presentatie.

Als je deze workshop hebt gedaan…

… weet je hoe je maatschappijkritisch kunt kijken naar een sociaal vraagstuk. Je hebt handvatten om dit zelfstandig verder uit te werken voor je presentatie

… begrijp je wat een sociaal vraagstuk is

… begrijp je wat ethiek is en wat het betekent voor jouw sociale vraagstuk

… kun je uitleggen waarom jouw sociale vraagstuk relevant is voor jou én voor sociaal werkers

… kun je aan de hand van de kernwaarden van sociaal werk uitleggen wat er verbeterd moet worden

… heb je een begin gemaakt met het opzetten van jouw verhaal rond het sociale vraagstuk

… heb je een aantal prikkelende vragen bedacht die je kunt gebruiken in jouw presentatie

 

Ik hoop je in de workshop te zien!!

Corstin

 

 

 

 

Workshop 'Presenteren & storytelling'

Docenten Koen Lucassen & Rene Akkermans

Deze workshop gaat over drie dingen.

Allereerst gaat het over wat er komt kijken bij het presenteren. Omgaan met spanning en stress hoort daar ook bij. Maar ook zaken als; hoe pak je dat nu precies aan, dat presenteren? Waar kijk je? Hoe deel je je presentatie in? Hoe sta je? Of zit je? Of …?

Maar een verhaal vertellen met een kop, kern en staart kan lastig zijn, vooral als dit gaat over jouw reis tot professional. Daarvoor heb je structuur nodig, bouwstenen om mee aan de slag te gaan. In deze workshop gaan we ook hiermee aan de slag.

Tenslotte gaat de workshop over het inzetten van theatertechnieken in je presentatie. Dan moet je denken aan stemgebruik; het inzetten van muziek; decor; kostuum; de indeling van de ruimte waar je presenteert; of je het interactief maakt; enzovoort, enzovoort. Het gaat daarbij om een goede balans te vinden tussen het WAT je wil vertellen en het HOE je dat laat zien.

Wat gaan we doen in de workshop?

We gaan jullie het een en ander vertellen én het een en ander laten ervaren van wat je kunt doen om om te gaan met die spanning die ook een beetje bij presenteren hoort. Daarnaast laten we je kennismaken met de theatertechnieken zoals hierboven al beschreven. Eventueel aangevuld met nog andere zaken die je presentatie kunnen ondersteunen.

Wat zijn jouw bouwstenen om jouw professioneel verhaal te presenteren? Hoe pak je dit aan en waar ligt jouw kracht? Denk hierbij ook aan hoe je aandacht aan jouw mooie en ‘minder’ mooie momenten geeft en hoe je een argument opbouwt.

Heb je al (hele vage) ideeën over wat je van plan bent? Neem vooral mee! Dan gaan we daarmee aan de slag.

Als je deze workshop hebt gedaan,

dan weet je op een bewuste manier om te gaan met de spanning van presenteren. Plus op een bewuste manier keuzes te maken voor bepaalde theatrale middelen om je presentatie nog krachtiger te laten zijn. En dan heb je ook zelf ervaren of en hoe dingen al dan niet voor je werken. En je hebt ook nog eens ideeën over je presentatie kunnen delen en daar feedback over kunnen ophalen. Tenslotte heb je meer gevoel gekregen voor de balans tussen het WAT en het HOE in een presentatie.

Kortom, tijdens deze workshop gaan we aan jouw reis, jouw verhaal bouwen.

We geven gestalte aan jouw professionele identiteit.

Heel graag tot dan!

René Akkermans & Koen Lucassen

Workshop 'Het lef om niet te weten'

Docenten Simone van Hulst & Jan Veldkamp

Het leven van deze tijd lijkt te rusten op pijlers van het absolute weten, risicoberekening en zekerheid. Tijdens de studie social work word je als student heen en weer geslingerd: enerzijds word je geacht zekerheid los te laten, onbevangen en socratisch gesprekken te voeren en anderzijds dwingen de verschillende toetsvormen en normatieve kaders in de praktijk je tot het geven van eenduidige antwoorden en schreeuwt het werkveld ook nog eens om oplossingen en snelle verbetering. Hoe blijf je overeind in deze dans?

Oefenen in niet weten kan daarbij helpen.

In deze workshop krijg je theoretische en praktische handvatten aangereikt en houden we je een spiegel voor om je zelfinzicht te verdiepen en verrijken.

Workshop 'Mijn beroepsidentiteit'

Docent Leonie le Sage

Deze workshop gaat over

Professionele identiteit! In deze workshop bespreken we wat professionele identiteit allemaal inhoudt. We gebruiken hiervoor het model professionele identiteit van Manon Ruijters. Hierin is professionele identiteit het binnenste hart van alles wat je zelf hebt meegemaakt als persoon, en alles wat je geleerd hebt wat sociaal werk is en wat een sociaal werker doet. In deze workshop gaan we in op ontwikkelingen binnen sociaal werk die belangrijk zijn voor de beroepsidentiteit van sociaal werkers. En we gaan in op hoe jij vanuit je eigen drijfveren en ervaringen invulling geeft aan je professionele identiteit.

Wat gaan we doen in de workshop?

Je krijgt uitleg over het model Professionele identiteit dat ontwikkeld is door Manon Ruijters en waaruit professionele identiteit bestaat. Tevens krijg je uitleg over enkele maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen sociaal werk en wat ze betekenen voor de beroepsidentiteit van sociaal werkers. We gaan in kleine groepjes met klassikale bespreking aan de slag met wat je zelf signaleert aan maatschappelijke ontwikkelingen of vraagstukken die voor jou relevant zijn. En at je daar vanuit je eigen professionele identiteit over wil zeggen of mee wil doen.

Als je deze workshop hebt gedaan, dan…

Heb je meer zicht op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de beroepsidentiteit van sociaal werkers.

En heb je meer zicht op hoe je vanuit je eigen ervaringen en drijfveren invulling geeft aan je professionele identiteit.

 

Workshop 'Werken vanuit intuïtie?!'

Docent Roel Barendrecht

Deze workshop gaat over

Werken met je intuïtie?!

Wat gaan we doen in de workshop….

In deze workshop onderzoeken we de waarde van je eigen intuïtie en hoe deze een plaats heeft binnen de uitoefening van je werk in het sociaal domein.

We onderzoeken als eerst wat ‘intuïtie’ nu eigenlijk is. Vervolgens plaatsen we dit in een breder raamwerk van de professionaliteit van de sociaal werker. Hierin focussen we ons specifiek op aspecten van de persoonlijke professionaliteit, waarin aspecten van zelfreflectie, zelfbewustzijn en authenticiteit belangrijke pijlers zijn.

Wat maakt jou nu tot die unieke professional? En op welke wijze kun je er zorg voor dragen dat je dit effectief en zorgvuldig je praktijk laat kleuren?

In deze workshop blijf je zeker niet comfortabel in je stoel zitten, maar ga je op zoek naar het kennen, herkennen en raadplegen van je eigen intuïtie en geraaktheid.

Als je deze workshop hebt gedaan, dan weet je meer over je eigen intuïtie en de plaats daarvan binnen je rol als sociaal werker. Je hebt geoefend met het herkennen van je eigen geraaktheid en krijgt reflectietools aangereikt om na te gaan of deze geraaktheid vooral van jou, of van de ander is en hoe dit vervolgens je handelen stuurt.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren