Workshops​​

Praktijkonderzoek ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Beste student,

Op deze pagina lees je over de verschillende workshops die worden aangeboden voor Praktijkonderzoek. Op de pagina aanmelden kun je selecteren op welk moment jij de workshops wil volgen. Mocht je een workshop niet willen of kunnen volgen, geef dit dan ook aan.

Als een workshop op een door jou gewenst tijdstip vol zit, kies dan een ander moment.

Workshop Verwijzen/APA-7  

Docent Lieme Sloot

Heb jij moeite met verwijzen in jou opdrachten? In deze workshop leer jij handige tips om verwijzen makkelijker en sneller te maken. We behandelen de basis van verwijzen volgens de APA-7 richtlijnen en leren je veelgemaakt fouten te herkennen. 

Workshop Informatievaardigheden 

Docent Lieme Sloot

Ben je geïnteresseerd in het ontdekken van betere bronnen voor je opdrachten? Tijdens deze workshop maak je kennis met de basisprincipes voor het vinden van relevante en betrouwbare bronnen voor jou opdrachten. Slimmer zoeken naar informatie verbetert niet alleen de kwaliteit van je werk, maar helpt je ook tijd te besparen. 

 

 

Workshop Schrijfvaardigheid 

Docenten Jenny van der Ende

Deze waardevolle workshop, is speciaal ontworpen om studenten te ondersteunen in het schrijven van hun onderzoeksverslag. Dit is een cruciale fase in je academische reis, en we zijn hier om jullie te voorzien van inzichten en tools die het schrijfproces, stijl en structuur versterken.  

  

Breng je eigen werk mee!  

  

In de workshop gaan we dieper in op het schrijfproces, waarbij we praktische strategieën zullen bespreken zodat je sneller en beter kunt schrijven. Daarnaast kijken we naar efficiënter en effectiever schrijven zodat je je doel behaalt. We besteden veel aandacht aan de structuur van je stuk. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor een beetje spelling en formulering. In deze workshop ga je ook aan de slag met je eigen werk en krijg je feedback van medestudenten en de docent.  

De volgende onderwerp komen aan bod: 

  

Het schrijfproces  

 • oriënteren 

 • plannen 

 • schrijven 

 • redigeren  

  

Structuur  

 • goede zinnen maken 

 • structuur in alinea's 

 • structuur in het hele stuk 

Stijl  

 • De juiste woorden kiezen 

  

Correctie 

 • Verschillende manieren om je stuk te redigeren. 

  

Deze workshop biedt waardevolle inzichten om je schrijfproces te verbeteren. Meld je snel aan!

Workshop Creatieve ontwerpgerichte onderzoeksmethoden 

Docenten Marjolijn Schouten

Om studenten te stimuleren om tijdens hun onderzoek gebruik te maken van creatieve werkvormen, heeft de opleiding Social Work van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in 2022 de Toolbox Onderzoek ontwikkeld. Deze is open access beschikbaar via www.toolboxonderzoek.nl. De toolbox geeft beschrijvingen en voorbeelden van de werkvormen Photovoice, Woordassociaties, Wandelgesprekken, Vignetten, Focusgroepen, Storytelling, Stellingen en Tekenen. Deze werkvormen zijn gekozen, omdat deze passen bij de kwalitatieve onderzoeken die door studenten van de opleiding Social Work veelal worden uitgevoerd.  

 

Voor de workshop zijn de volgende lesdoelen geformuleerd:  

 • Kennismaken met creatieve werkvormen die mensen uit kwetsbare doelgroepen kunnen ondersteunen bij het vertellen en delen van hun eigen verhaal op hun eigen manier.  

 • Geïnspireerd raken om een van die werkvormen te gebruiken in eigen onderzoek en kunnen verantwoorden waarom je (weloverwogen) een keuze maakt – wat zet ik in bij wie en in welke fase van het onderzoek?  

 • (Theoretisch) verdiepen op één (of twee) van de werkvormen van de toolbox.” 

 

Als je je inschrijft voor deze workshop vragen we je een voorbereidingsopdracht te doen van circa 15 minuten ter oriëntatie op de toolbox. Je ontvangt de opdracht uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de workshop. Door deze korte opdracht te maken en terug te sturen naar de workshopleider kan rekening gehouden worden met je wensen voor de werkvormen waarin je je zou willen verdiepen. 

Workshop 'Labelen en coderen'

Docent Clementine Degener

Tijdens deze workshop zullen we dieper ingaan op de essentiële methoden en technieken die worden gebruikt om betekenisvolle inzichten te extraheren uit kwalitatieve gegevens. 

 

Doel van de Workshop: Deze workshop heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de fundamentele concepten van labelen en coderen in het kader van kwalitatief onderzoek. We zullen de waarde van systematische data-analyse verkennen en hoe het bijdraagt aan het onthullen van patronen, trends en betekenissen in kwalitatieve data. 

 

Programma: 

Labelen van Kwalitatieve Data: 

 • Definiëren van labels en hun rol in het categoriseren van informatie. 

 • Praktische oefeningen in het toepassen van labels op voorbeeldgegevens. 

Coderen als Analytische Tool: 

 • Uitleg over coderen als analytische benadering. 

 • Thematische analyse en de verschillende keuzes die je kunt maken 

Best Practices en Ethiek: 

 • Bespreking van best practices bij het labelen en coderen. 

 • Overwegingen met betrekking tot ethiek in kwalitatief onderzoek. 

 

Deelname voorwaarde: 

Eigen transcript (min. 1 interview) meenemen 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren