Symposium Transformatie naar woningen​

19-mrt-2024 | Berlage zalen faculteit Bouwkunde TU Delft

Over het boek

Transformatie van leegstaande gebouwen en herbestemming naar nieuwe functies is van alle tijden. Denk aan pakhuizen waarin gewoond wordt, scholen die verbouwd zijn tot buurtcentrum, of watertorens die herbestemd zijn tot kantoor of horeca. Toch zijn er goede redenen om juist nu een nieuw boek over transformatie in Nederland uit te brengen. Er is een grote vraag naar (betaalbare) woningen waar niet alleen door nieuwbouw ‘in het weiland’ aan voldaan kan worden, maar waarvoor gebiedsontwikkeling van (binnen)stedelijke gebieden noodzakelijk is. Tegelijkertijd staat in Nederland veel vastgoed leeg, van kantoren tot winkels, scholen en kerken etc. Door leegstaand vastgoed om te bouwen naar woningen snijdt het mes aan twee kanten. Behoud van het bestaande is onderdeel van duurzaam bouwen. Circulaire, energie-efficiënte transformatie draagt bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2050. Veel bestaande gebouwen hebben bijzondere architectonische, historische of culturele waarde, en zijn als erfgoed te beschouwen. Transformatie is een middel om behoud en nieuw gebruik van dit erfgoed te realiseren. Transformatie levert nieuwe impulsen voor stedelijke gebieden door het toevoegen van nieuwe functies en maakt deze gebieden aantrekkelijk voor nieuwe doelgroepen. Dankzij transformatie kan functiemenging worden gerealiseerd en kan een dynamisch woonmilieu ontstaan met een grote variatie aan leef- en werkstijlen. Toch is transformatie van bestaande gebouwen (waaronder erfgoed) anders dan nieuwbouw en vraagt om specifieke expertise om financieel-economische, juridische, technische, sociale, culturele, organisatorische en procesmatige uitdagingen en dilemma’s te adresseren. Een nieuwe aanpak is nodig om transformaties te realiseren die voldoen aan nieuwe eisen van bijvoorbeeld energie-efficiënte, de circulaire (bouw)economie, wet- en regelgeving.

Dit boek laat zien hoe transformatie kan bijdragen aan het bereiken van verschillende doelstellingen; naast het toevoegen van woningen aan de woningmarkt, kan het ook bijdragen aan het behoud en de verduurzaming van bestaande gebouwen. Het boek laat experts aan het woord over een tal van aspecten: architectonisch, stedenbouwkundig, functioneel, emotioneel, financieel, technisch en juridisch. Het beschrijft instrumenten voor haalbaarheid, zowel “quick scans” als gedetailleerde analyses. Het brengt geslaagde transformaties in beeld. Dit alles maakt dit boek bijzonder waardevol voor initiatiefnemers en andere betrokkenen bij transformatieprojecten, waaronder eigenaren, beleggers, ontwikkelaars, ontwerpers, adviseurs, bouwers, (toekomstige) gebruikers en studenten van bouwkundige opleidingen.

Houdt deze website in de gaten voor het volledige programma van het symposium.

Uitgelichte sprekers

Programma

Locatie

TU Delft faculteit Bouwkunde - Berlage 1 & Berlage 2

Faculteit Bouwkunde

(Gebouw 8)

Julianalaan 134

2628 BL Delft