​​​

sLIM Slotsymposium

Het sLIM slotsymposium richt zich op actuele vragen: In hoeverre moeten we in Nederland inzetten op stedelijke verdichting? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen? Lukt het in de praktijk om meervoudig ruimtegebruik ook tot uitvoering te brengen? Wat kunnen we leren van internationale voorbeelden? 

Deze vragen zullen we beantwoorden met een aantal toonaangevende sprekers uit de wetenschap en praktijk. Een internationale keynote van architect David Sim zal het symposium inleiden. Sim is de auteur van het boek ‘Soft City’ en werkte jarenlang vanuit Gehl Architects in Kopenhagen aan projecten in vele steden wereldwijd. In zijn boek deelt hij zijn kennis en observaties over de fundamentele aspecten van stedelijke vormgeving. Hij laat zien hoe de juiste vormgeving van steden duurzame en veerkrachtige gemeenschappen ondersteunt en hoe die kunnen leiden tot een gezonder en gelukkiger leven. Hoogleraar Tess Broekmans (TU Delft) zal naderhand reflecteren op het boek 'Soft City' en in gesprek gaan met David Sim en de zaal naar aanleiding van zijn presentatie. 

Vervolgens zullen enkele experts uit de Nederlandse praktijk de lessen van David Sim bespreken en zullen ook studenten hun visie delen. We nodigen je van harte uit om op de Faculteit Bouwkunde met elkaar te praten over intensief en meervoudig ruimtegebruik in onze steden. Uiteraard sluiten we het slotsymposium af met een feestelijke borrel.

Faculteit Bouwkunde, Zaal A

TU Delft

Julianalaan 134

2628 BL

Delft