Aan- en afmelden event ECP: 

Lunchbijeenkomst burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid bij AI-initiatieven