Basistraining JIM - circulaire zorg

30-mei-2024 | Levvel

Over JIMpact

JIM

Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is iemand uit het netwerk van een kind of gezin, die zich beschikbaar stelt voor begeleiding en hulp. Deze JIM krijgt op zijn of haar beurt begeleiding en werkt samen met professionals. De JIMaanpak is een bewezen effectieve ambulante aanpak ter voorkoming van uithuisplaatsing, vermindering van de inzet van 2e lijns zorg, en vergroting van samenwerking tussen hulpverleners en netwerk. 

Inhoud van de training

In de training leer je hoe je aan de slag gaat met circulaire zorg. Aan de hand van een concreet stappenplan leer je hoe je de JIM kunt inzetten. Daarbij besteden we aandacht aan: 

  • het systemisch analyseren van de situatie rondom het kind of het gezin,

  • de bewustwording van je eigen positie en invloed als hulpverlener,

  • het belang van jouw samenwerkingsrelatie met gezinnen,

  • de systemische thema’s die ten grondslag liggen aan de circulaire zorg/JIM-aanpak.

Studiebelasting

De training bestaat uit 2,5 trainingsdag, drie intervisiemomenten en een ontwerpsessie. Je krijgt toegang tot de online leeromgeving van stichting JIM. Daar vind je aanvullende informatie, opdrachten en kennistoetsen. In de online leeromgeving kun je ook contact hebben met de andere deelnemers.

De studiebelasting is 39,5 uur, waarvan 2,5 dag training, drie keer intervisie van 2 uur, een ontwerpsessie en 5,5 uur zelfstudie via de online leeromgeving van stichting JIM. 

Na afloop van deze training:

  • Kun je met jongeren/gezinnen onderzoeken wie uit het netwerk betrokken zijn (of zouden moeten worden), om te weten te komen wat er te doen staat. Je kunt samenwerken met een JIM. 

  • Weet je dat er heel veel is wat jij niet weet, maar een JIM wél. En dat dit onmisbare expertise is voor het opstellen en uitvoeren van een passend hulpverleningsplan.

  • Laat je zien dat je staat voor een duurzame vorm van hulpverlening waarin je je bewust bent van welke schakel jij bent in de hele ketting, en vooral ook hoe dit van betekenis kan zijn!

Voor wie 

Deze training is voor iedereen die vanuit de jeugdhulp, GGZ of LVB-hulp werkt met gezinnen, jonge kinderen, pubers, 18-/18+ jongeren en ouders. Ook als je een overstijgende/ondersteunende rol hebt en meer wil weten over de circulaire zorg/JIM-aanpak om teams te ondersteunen bij de toepassing van deze systemische en duurzame vorm van hulpverlenen, is deze training zeer geschikt. 

Accreditatie

SKJ: 39,5 registerpunten

Kosten: € 400

De kosten worden betaald door de organisatie waar in je werkt. Als je na aanmelding toch niet kunt komen, annuleer dan op tijd. Dit kan tot 2 weken van aanvang kosteloos. Annuleer je binnen deze 2 weken alsnog, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht. 

Locatie

Levvel Duivendrecht + online

Rijksstraatweg 145

Duivendrecht

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren