website banner

AANMELDEN SKG THEMATAFEL 

Op 7 juni van 12.00 -14.30 vindt de tweede SKG Thematafel Omgevingsrecht & Transformatiegebieden plaats inclusief lunch! 

Het thema waar we deze bijeenkomst op richten is
"Milieugebruiksruimte in transformatiegebieden". 

Casus
De thematafel wordt ingeleid door Dirk van de Rijdt, jurist omgevingsrecht bij de gemeente Dordrecht. Het Maasterras is een gebiedsontwikkeling die gaat leiden tot het bouwen van 2.000 tot 4.000 nieuwe huizen, bedrijven en de voorzieningen die daarbij horen. Geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s spelen in deze casus een belangrijke rol. Er zal onder meer worden ingegaan op de juridische instrumenten die de gemeente Dordrecht heeft gekozen voor de transformatieopgave het ‘Maasterras’, waarna we nader kunnen discussiëren over de mogelijkheden en beperkingen van deze instrumenten.