website banner

We maken ons als regio sterk om de komende jaren voldoende betaalbare, toekomstbestendige woningen te realiseren mét (waar nodig) de juiste zorg en ondersteuning. Dat vraagt om een integrale aanpak vanuit de verschillende domeinen: Wonen, zorg én welzijn.​​​

 

Op 19 juni bouwen we graag samen met u verder aan een thuis voor iedereen. Dat doen we op Park Dekkerswald in Berg en Dal. Dekkerswald is volop in ontwikkeling: van een instellingsterrein naar een zorgzame buurt. De ideale plek dus om alle domeinen (wonen, zorg én welzijn) samen te brengen. Denk hierbij aan gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers en inwoners. We hebben elkaar nodig om voldoende betaalbare, toekomstbestendige woningen te realiseren mét (waar nodig) de juiste zorg en ondersteuning.  Daarom organiseren we deze middag in samenwerking met Rabobank Gelderland-Zuid.

Programma

13:00 uur Inloop

13:15 uur Start plenair programma

  • Een thuis voor iedereen: hoe doen we dat regionaal?

  • Park Dekkerswald, van instellingsterrein naar zorgzame buurt Door Angela Jansen, voorzitter raad van bestuur ZZG

  • Leren van het verleden, samen bouwen en zorgen voor morgen Door Astrid Huitink en Michel van Schaik, Rabobank

14:30 uur Start workshoprondes

16:30 uur Plenaire afsluiting

17:00 uur Borrel

Workshops

Workshop 1: Financieren van zorgvastgoed voor iedereen

Focus op financiële oplossingen bij een bouwen voor een zorgvraag. Hoe vinden we collectief ruimte in financiering en regels?

Workshop 3: Op naar vitale wijken

Het DNA van wijken verandert door dubbele vergrijzing en een toename van zorgbehoevende inwoners, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel. Dit vraagt om een transitie, waarbij we anders naar de wijk kijken, met aandacht voor ontmoetingen, zorg voor elkaar, zingeving, beweging, mantelzorg en professionele zorg. Samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg is essentieel. Wat kunnen we leren van de proeftuin Griffioen?

Workshop 5: Rondleiding over Park Dekkerswald

Workshop 2: Ondernemen(d) in het woon- en zorgdomein 

Welke ingrediënten en vormen van ‘omdenken’ zijn nodig voor succesvolle woonoplossingen in het particuliere domein? Voor hulp,

begeleiding of zorg voor jong en oud

Workshop 4: Hoe kunnen we de taart vergroten?

De woningnood is groot. Er moeten meer woningen worden gebouwd. Veel aandachtsgroepen met een laag inkomen zijn afhankelijk van sociale huurwoningen. In de Woondeal 2.0 is afgesproken dat 30% van de nieuwbouw sociale huur wordt. Dit is echter niet genoeg. We moeten ook de particuliere huur- en koopsector en de bestaande bouw benutten. Welke kansen laten we onbenut? Denk en droom met ons mee om een thuis voor iedereen te realiseren.

Locatie

Park Dekkerswald

Boslaan 2

6561 LE Groesbeek

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren