website banner

Studiedag AI​​​

02 juli 2024 | Sophianum

Met behulp van dit formulier kun je je aanmelden voor de studiedag AI, de keuzes voor de twee workshops doorgeven en aangeven of je deelneemt aan de lunch en/of de BBQ.

Werknemers van het Sophianum die op dinsdag werken, worden geacht aanwezig te zijn op de studiedag. Indien dit niet mogelijk is, graag afmelden bij de direct leidinggevende. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren