Evaluatiebijeenkomst

VN-decennium​​​​​

voor mensen van Afrikaanse afkomst

Dinsdag 8 oktober 2024 | Amare, Den Haag | 11.30 - 17.00 uur

Over de evelautiebijeenkomst VN-decennium

In het kader van de afronding van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst eind dit jaar, en ten behoeve van de overkoepelende onafhankelijke evaluatie van het Decennium, organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelbijeenkomst op dinsdagmiddag 8 oktober 2024.

Deze bijeenkomst heeft drie doelen:

  • samen met u terugkijken op het proces en de verwachtingen daarbij;

  • het gezamenlijk ophalen van de opbrengsten van de afgelopen tien jaar op het gebied van de bestrijding van antizwart-racisme;

  • de versterking van Afro-Nederlandse gemeenschappen.

Op basis van de geleerde lessen zal tot slot stilgestaan worden bij de opgaven die nog voor ons liggen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de betrokken maatschappelijke organisaties, sleutelpersonen uit de Afro-Nederlandse gemeenschappen, gemeenten en andere betrokken departementen gevraagd worden deel te nemen. De aanwezigen zal gevraagd worden om aan de diverse rondetafels te reflecteren op de uitwerking van de prioritaire thema’s van het Decennium. Het evaluatiebureau zal aanwezig zijn bij de rondetafelbijeenkomst en uw input zal een belangrijke bijdrage vormen voor de overkoepelende evaluatie.

Programma

Locatie

Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag