'(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?!'

Hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving

 

Op donderdag 15 november 2018 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de netwerkbijeenkomst '(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?! Hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving'.

Seksuele intimidatie, pesten, discriminatie. Te veel mensen hebben nog altijd te maken met ongewenst gedrag op het werk. Dit kan grote gevolgen hebben, voor henzelf, hun gezin, maar ook de collega’s en de prestaties van de organisatie. Hoe voorkomen we dit? Of nog beter: hoe kunnen we met elkaar stappen zetten om te zorgen voor een goede en veilige werkomgeving?

De OR of personeelsvertegenwoordiging kent de werkvloer. In eerste instantie zijn werkgevers verantwoordelijk voor het beleid om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en tegen te gaan. Maar u kunt als OR een belangrijke signalerende en ondersteunende rol vervullen bij de opzet van dit beleid. Daarnaast stimuleert de OR dat ongewenst gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Het ministerie van SZW wil de medezeggenschap in Nederland actief ondersteunen op dit complexe thema.

Tijdens de middag zal Marijke Roskam u begeleiden tijdens een afwisselend programma met bijdragen van onder meer het College voor de Rechten van de Mens, SBI- Formaat en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Naast interessante sprekers en inspirerende deelsessies met veel aandacht voor de praktijk, is er ook voldoende ruimte om in gesprek te gaan met andere deelnemers in een informele en open setting.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Informatie over het programma, de sprekers en overige praktische zaken vindt u vai het linker menu.

Graag tot ziens op 15 november!