Met dit formulier kunt u zich registreren voor de netwerkbijeenkomst '(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?! Hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving' op donderdag 15 november 2018.

Het halen en brengen van kennis en ervaringen is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomst. Tijdens de netwerklunch is er gelegenheid om alvast contacten te leggen over het thema Ongewenst Gedrag op het werk.

Tijdens de bijeenkomst zijn er vijf verschillende workshops te volgen. Er zijn twee rondes, u kunt dus 2 workshops volgen. Hieronder kunt u uw voorkeur voor drie van de workshops opgeven. We zullen dan bij de indeling zo veel mogelijk rekening houden met uw voorkeurskeuze.

In het linker menu vindt u per workshop een omschrijving van de inhoud.

Disclaimer/Privacy Verklaring:

De website Aanmelder.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend teneinde u adequaat van informatie te kunnen voorzien, voor het verwerken van uw aanmelding en om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.

event engineers gezocht
 event engineers gezocht