Mobiliteitstransitie en de impact op de energievoorziening


De presentaties staan online, klik hier!

Een vijfde van alle fossiele brandstoffen die we verbruiken, gaat op aan mobiliteit! Dat moet anders en dat gaat in de toekomst ook anders. Op woensdag 30 januari kijken we samen naar nieuwe denkrichtingen en innovaties op het gebied van mobiliteit. We gaan het hebben over hoe alle deeloplossingen op elkaar aansluiten, de impact ervan op de huidige en toekomstige elektriciteitsvoorziening, en over wie het overzicht en de regie houdt.

De mobiliteitstransitie vraagt om een ingrijpende trendbreuk, waardoor de elektrische energievoorziening in de toekomst er volledig anders zal uitzien, mede dankzij de volgende innovaties:

  • Verbonden mobiliteit en (deels) autonome vervoermiddelen, waarbij vervoermiddelen met elkaar, de infrastructuur en de omgeving communiceren en zelfrijdend worden. Reizigers zullen realtime geïnformeerd worden over het beschikbare aanbod, de toestand van de netwerken, enz.
  • Gedeelde mobiliteit en groei van gepersonaliseerde vervoerdiensten, waarbij reizigers mobiliteit delen of inkopen in plaats van zelf te investeren in eigen vervoermiddelen.
  • Groene mobiliteit. Technologische ontwikkelingen leiden tot andere aandrijfsystemen, die nodig zijn om tot zero-emissie vervoermiddelen te komen.

3x een spannende case met impact
We laten zien welke mobiliteitstransities gaande zijn en de impact ervan op de huidige en toekomstige elektriciteitsvoorziening. In de eerste case belichten we het spoor: met een groeiend aantal reizigers groeit het aantal treinen en de vraag naar elektrische energie. Welke systeemveranderingen zijn noodzakelijk om deze uitdaging in te vullen? Ten tweede belichten we het wegvervoer: denk aan smart mobility, dynamisch verkeersmanagement en mobility as a service. En in de derde case kijken we naar mobiliteit en ruimte: mobility hubs, E-hubs en de ruimtelijke inpassing op stedelijk niveau. En tot slot sluiten we af met een inspirerende spreker over de nieuwe technologie Hyperloop.

Aan de hand van prikkelende statements word je tijdens een Lagerhuis discussie zelf aan het denken gezet over hoe we wij verder moeten gaan, dilemma’s agenderen, oplossingen aandragen en wie de regie houdt.

Kom ook, en doe en denk mee!

Wanneer
Woensdag 30 januari 2019

Locatie
Midden-Nederland

Programma
De inloop start om 13:15 uur. Het plenaire programma start om 13:45 uur. Bekijk hier het hele programma.

Kosten
Voor Dutch Power-participanten, studenten en partners is deelname gratis.

Met vriendelijke groet,
Dutch Power

*Met deze aanmelding geef je toestemming dat je persoonsgegevens in het e-mailbestand van Dutch Power worden opgenomen en gebruikt worden om je op de hoogte te houden over de bijeenkomst en andere evenementen van Dutch Power. Heb je hier bezwaar tegen, stuur dan een e-mail naar info@dutchpower.net.