1e jaars excursie Dordrecht 1E1F 2e ronde

1e jaars excursie Dordrecht 1E1F 2e ronde

Bezoekersregistratie excursie Nationaal Medisch Museum - Dordrecht

Welkom op de bezoekersregistratie website van de excursie Nationaal Medisch Museum - Dordrecht.

 

Er is veel belangstelling geweest voor een bezoek aan het Nationaal Medisch Museum in Kennisweek 2. Niet iedereen kon mee, omdat de planning bijvoorbeeld niet aansloot bij de ieders agenda en bezigheden. Voor iedere werkgroep in de Kennislijn (2 klassen tezamen) is nu extra mogelijkheid gecreëerd om het museum alsnog te bezoeken.

 

Je vindt hier het digitale aanmeldformulier voor deelname aan deze laatste excursie-mogelijkheid. Hierbij is het principe: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en “vol = vol”

De studenten die al via het belangstellingsformulier hebben laten weten dat ze geïnteresseerd zijn, zijn reeds aangemeld voor dit bezoek (en hierover geinformeerd).

Aan deelname zijn géén entreekosten verbonden.

 

De excursie bestaat ook nu uit een begeleide rondleiding van één uur.

De excursie maakt onderdeel uit van het lesprogramma in Kennisweek 2 OP1, en heeft relatie met de opdracht “Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren” (zie cursushandleiding Kennislijn OP1 bijlage 5).

Zoals voor alle onderdelen van de Kennislijn geldt: er is geen deelnameplicht.

 

Bekijk de website van het Nationaal Medisch Museum voor meer informatie over dit museum: www.medischmuseum.nl

 

We wensen jullie een leuk en inspirerend bezoek!

 Docenten Kennislijn Propedeusefase