Netwerkbijeenkomst P&A 13 oktober 2020

Anders werken

Online via Zoom 

Start: 13:30 uur

Einde: 16:00 uur

Indien u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen dan vernemen we graag vooraf over welke vragen en/of subthema’s in het kader van ‘Anders werken’ u met uw collega’s van gedachten wenst te wisselen.

congressoftware
 congressoftware