29 november 2017

13:30-14:00

Ontvangst en registratie

14:00-14:10

Welkom door Khalid Ouled-Said (T&D Europe) en Aalt Neijmeijer (Dutch Power)

14:10-14:40

Europese Commissie

14:40-15:10

T&D Europe

15:10-15:40

Ambtenaar ministerie

15:40-16:10

Pauze

16:10-16:40

Robert van Beek FME

16:40-16:55

Praktijkcasus CPR door TKF

16:55-17:05

Praktijkcasus SG6 door GE

17:05-17:10

Afronding

17:10-18:15

Netwerkborrel