Update en aan de slag!

Besparingen, SF6, Sharing Assets, Circulaire Kabels, Grondstoffen Paspoort, Circulair Spoor, MVI, Wagenparkbeheer, Kleding en Batterijen zijn slechts een paar voorbeelden van concrete, succesvolle projecten van Groene Netten.

Gerealiseerd en gemonitord
MVO-managers en deskundigen, van Alliander, Stedin, Enexis, Gasunie, Tennet, ProRail, KPN en leveranciers, die zich vooral concentreren op het terugdringen van de eigen voetafdruk voor wat betreft energie- en materiaalgebruik geven op 6 april een update van daadwerkelijk gerealiseerde en gemonitorde projecten. Hierbij is aandacht voor de inhoud, maar zeker ook voor de veranderkundige component. Laat u inspireren door projecten die laten zien dat we samen onderweg zijn naar een klimaat neutrale en circulaire infrasector.

In beweging
Schuif aansluitend aan bij de interactieve workshops. Deel mee in de kennis die is opgedaan, maak gebruik van elkaars testervaringen en draag actief bij aan verandering. 

Wij begroeten je graag op donderdag 6 april  2017 van 14.00 tot 19.30 uur bij TenneT in Arnhem.

Kosten
Voor Dutch Power Participanten en partners Groene Netten is deelname gratis.

Met vriendelijke groeten,
Groene Netten en Dutch Power

aanmeldformulier bouwen
 aanmeldformulier bouwen