Ter voorbereiding op de “24th International Conference and Exhibition on Electrical Distribution” in Glasgow 12 – 15 juni 2017, houden we op 31 mei de Cired voorbereidingsdag. Een aantal inleiders behandelen de papers uit de verschillende sessies en daarnaast vinden er workshops en postersessie plaats. Tijdens deze voorbereidingsdag besteden we extra aandacht aan studenten van Hogescholen en Universiteiten. De voorbereidingsdag vindt dan ook plaats op de Avans Hogeschool in Breda.

Voorafgaand aan deze dag worden er op 9 HBO scholen gastcolleges gegeven om zo een goede aansluiting te realiseren bij de thema’s van de Cired.

In het verleden is de voorbereidingsdag als zeer nuttig ervaren, niet alleen voor de deelnemers aan het congres, maar ook voor andere belangstellenden op het gebied van de elektriciteitsdistributie, -transport en -productie. 

Doel

  • Presentatie papers Cired 2017
  • Bedrijven en energy professionals die niet naar de CIRED gaan te informeren
  • Bedrijven en personen die wel gaan te voeden
  • Studenten Hogeschool en Universiteiten informeren over de thema’s
  • Mix & Match studenten en bedrijven

Doelgroep
Energie professionals van TSO’s, DSO’s, Toeleverende industrie, kennisinstellingen, HBO’s en Universiteiten. 

Met vriendelijke groeten,
Dutch Power 

registratie gasten evenement
 registratie gasten evenement