Welkom

Het SPOOR stelt zich voor

Het spoor is één van de duurzaamste vormen van vervoer. Naast fietsen en lopen is er namelijk geen manier van transport die zo energiezuinig is en zo weinig CO2 uitstoot. Ook neemt het spoor relatief weinig ruimte in en reizen mensen met de trein eenvoudig naar het centrum van onze steden.

De komende jaren gaat ProRail samen met alle betrokken partijen (zoals leveranciers en ingenieursbureaus) voortvarend verder met de verduurzaming van het spoor en draagt daarmee een steentje bij aan de verduurzaming van Nederland.

ProRail heeft een aantal thema’s tot speerpunten bestempeld: energie, grondstoffen, CO2, geluid & trillingen, ruimtelijke kwaliteit, natuur en sociale duurzaamheid. Op deze terreinen wil ProRail in de periode tot 2030 een flinke vooruitgang boeken.

Het doel van de middag is om een beeld te schetsen van de duurzame ontwikkelingen in de spoormarkt. We bespreken de technische uitdagingen in het spoor, de rol van ProRail (beheerder van een gesloten distributiesysteem (GDS)) t.a.v. duurzaamheid en de (duurzame) ontwikkelingen van de  (tractie) energievoorziening.

Na afloop is er een borrel en de gelegenheid voor een korte rondleiding door het Railcenter/OCCR. Geïnteresseerd? Meld je dan snel aan! 

Met vriendelijke groeten,
Dutch Power